കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഇതര സംസ്ഥാന (അതിഥി) തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്റര്‍ (സഹായ കേന്ദ്രം) നവംബര്‍ 18-ന്  ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പു മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണന്‍. അതിഥിതൊഴിലാളികള്‍ക്കായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററുകള്‍ ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് തമ്പാന്നൂരിലും പെരുമ്പാവൂരിലും ശ്രമിക് ബന്ധു എന്ന പേരില്‍ ഫെസിലിറ്റേഷന്‍