ഷോപ്പിങ് മാളുകളില്‍ തൊഴില്‍വകുപ്പ് നടത്തിയ സംസ്ഥാനതല
പരിശോധനയില്‍ നിയമം പാലിക്കാത്തവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നിയമനടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു

കേരളത്തില്‍ ഷോപ്പിങ് മേഖലകയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി തൊഴില്‍ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി      മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തി. ആകെ 139 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 136 നിയമലംഘനങ്ങള്‍ ബോധ്യപ്പെട്ടു. 77 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1960-ലെ ഷോപ്‌സ് ആന്റ് കോമേഴ്‌സ്യല്‍ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് ആക്റ്റില്‍ ഭേദഗതി  വരുത്തി   തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇരിപ്പിടം നല്‍കണമെന്ന നിയമം സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു.  നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന്  തൊഴിലും      നൈപുണ്യവും  വകുപ്പു മന്ത്രി ടി.പി.രാമകൃഷ്ണന്‍ നല്‍കിയ നിര്‍ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്താന്‍ ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍ സി.വി.സജന്‍ ഐ.എ.എസ് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയത്.

ജില്ലാതലങ്ങളില്‍ റീജണല്‍ ജോയിന്റ് ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍മാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.  കൊല്ലം റീജിയണലില്‍ ആകെ 59           ഇടങ്ങളിലെ പരിശോധനയില്‍  35 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഇരിപ്പിട സൗകര്യം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. 59 ഇടങ്ങളില്‍ മറ്റു നിയമലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കുകയുണ്ടായി. എറണാകുളം റീജിയണലില്‍ 52 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പരിശോധന നടത്തിയില്‍ 31 സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഇരിപ്പിട സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതായി പരിശോധനയില്‍ തെളിഞ്ഞു. 51 ഇടങ്ങളില്‍ മറ്റു നിയമലംഘനങ്ങള്‍ നടന്നതായി കണ്ടതിനാല്‍  നോട്ടീസ് നല്‍കി. കോഴിക്കോട് റീജിയണലില്‍ 28 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ        പരിശോധന നടത്തിയതില്‍ 14 ഇടങ്ങളിലും ഇരിപ്പിട സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 26 ഇടങ്ങളില്‍ മറ്റ് നിയമലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ നോട്ടീസ് നല്‍കുകയുണ്ടായി.
പരിശോധനയില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ  സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും നിയമ നടപടികള്‍  ആരംഭിച്ചു.  വരും ദിവസങ്ങളിലും കര്‍ശന പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കി.